Włodzimierz Golus

Stanowisko naukowe:

Adiunkt

Temat rozprawy doktorskiej:

Obieg materii w małych zbiornikach pojeziernych

Specjalizacja badawcza:

Limnologia, hydrologia, geografia fizyczna

Zainteresowania badawcze:

Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych

Funkcje hydrologiczne oczek

Zagłębienia bezodpływowe

Zbiorniki międzywydmowe

Wybrane publikacje oraz materiały konferencyjne:

2009

Borowiak D., Borowiak M., Golus W., 2009, Przyrodnicze uwarunkowania zmienności rozpuszczonej i zawieszonej materii w jeziorach pomorskich, (w.) Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 3, Toruń

Bajkiewicz-Grabowska E., Golus W., 2009, Organizacja sieci hydrograficznej w zlewni pojeziernej przy różnym stanie jej retencji, (w.) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych", Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk

2007

Golus W., 2007, Rozmieszczenie oczek wodnych w zlewni górnej Raduni, (w.) Obieg wody w naturalnym i przekształconym środowisku. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska t.VIII. Wydawnictwo UMCS

Projekty badawcze:

Finansowany przez Komisję Badań Naukowych projekt promotorski 0897/B/P01/2009/37 nt. "Obieg materii w małych zbiornikach pojeziernych"

Zainteresowania pozanaukowe:

Zoologia, pływanie

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
582,886 Unikalnych wizyt