Prace licencjackie

2016

1. Marcin Dabulis, Charakterystyka limnologiczna jeziora Gaładuś ( D. Borowiak)

2. Katarzyna Iwanow, Rekultywacja jeziora Suskiego (W.Maślanka)

3. Magdalena Judycka, Zasoby cieplne jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego (D. Borowiak)

4. Paweł Raj, Charakterystyka porównawcza jezior Dołgie Wielkie i Dołgie Małe (K. Nowiński)


2015

1. Borkowski Marcin, Długookresowe zmiany składu chemicznego wód Jeziora Ełckiego (D.Borowiak)

2. Ellwart Przemysław, Położenie zbiorników wodnych wybranego fragmentu województwa pomorskiego na tle jednostek geomorfologicznych (K. Nowiński)

3. Frąckiewicz Joanna, Charakterystyka hydrochemiczna jeziora Niegocin (D. Borowiak)

4. Klekotko Iwona, Typy genetyczne jezior Polski (W. Maślanka)

5. Kozub Krzysztof, Charakterystyka limnologiczna jeziora Hańcza (D. Borowiak)

6. Młodzik Artur, Charakterystyka limnologiczna jezior przymorskich - analiza porównawcza (W. Maślanka)

7. Nowodworski Wawrzyniec, Charakterystyka limnologiczna zespołu jezior w zlewni Kałębiej Strugi (K. Nowiński)

8. Plat Damian, Charakterystyka limnologiczna jeziora Osuszyno (W. Maślanka)

9. Seroka Sandra, Ocena jakości wody jezior położonych w małych zlewniach o różnym typie użytkowania terenu (K. Nowiński)

10. Tkaczyk Kamila, Powodzie na terenach zurbanizowanych (K. Nowiński)

2014

1. Lewandowski Mateusz, Zbiorniki retencyjne województwa pomorskiego (W. Maślanka)

2. Posłuszna Marta,  Uwarunkowania morfometryczne wybranych cech termicznych jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego (D. Borowiak)

3. Rożek Marta,  Problem małej retencji na obszarach leśnych w Polsce (M. Borowiak)

4. Siudowski Łukasz,  Cechy morfometryczne jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego (D. Borowiak)

5. Szotrowska Anna,  Ogólna charakterystyka limnologiczna jezior lobeliowych położonych w obrębie obszaru Natura 2000 – Miasteckie Jeziora Lobeliowe (K. Nowiński)

6. Treffler Mateusz,  Zbiorniki wodne Tczewa (M. Borowiak)

7. Żabski Kamil,  Charakterystyka limnologiczna jeziora Wukśniki (W. Maślanka)

8. Żukowski Jakub,  Charakterystyka morfometryczna zbiorników wodnych wybranego fragmentu województwa pomorskiego (K. Nowiński)


2013

1. Arumińska Joanna, Analiza dokładności wybranych metod wyznaczania objętości jezior (J. Jańczak)

2. Brauer Ewa, Rezerwat „Jezioro Karaś” jako przykład opracowania w konwencji RAMSAR (K. Nowiński)

3. Kosiróg Marta, Pochodzenie Jeziora Żarnowieckiego w świetle istniejących klasyfikacji genetycznych (K. Nowiński)

4. Kowalewska Monika, Charakterystyka limnologiczna wybranych jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego (K. Nowiński)

5. Kunz Rafał, Zmiany powierzchni jezior w zlewni rzeki Redy na podstawie starych map i zdjęć satelitarnych (J. Jańczak)

6. Lewandowski Daniel, Wpływ dostawy biogenów na stan jakości wód Jeziora Dąbrowskiego (J. Jańczak)

7. Mituła Aleksandra, Charakterystyka zmienności powierzchni i objętości wybranych jezior spowodowanych zmianami ich poziomu wody (J. Urbański)

8. Owczarek Mateusz, Struktura hydrograficzna zlewni jeziora Szurpiły (K. Nowiński)

9. Sobieraj Paweł, Struktura hydrograficzna zlewni jezior Jaczno i Kamenduł (K. Nowiński)

10. Turbak Karol, Morfometria i batymetria wybranych pięciu jezior Pojezierza Pomorskiego (K. Nowiński)


2012

1. Dudkiewicz Grzegorz, Morfometria jezior Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich (D. Borowiak)

2. Jankowska Anna,  Charakterystyka jakości wód powierzchniowych powiatu Puckiego (M. Borowiak)

3. Olczak Agnieszka,  Przemiany sieci hydrograficznej w ujściowym odcinku Wisły (D. Borowiak)

4. Owłasiuk Anna,  Wpływ antropopresji na jakość wód Potoku Oliwskiego (D. Borowiak)

5. Paczoch Patrycja,  Ocena zagrożenia powodziowego w powiecie Puckim (M. Borowiak)

6. Piecuch Adrian,  Przemiany sieci hydrograficznej w obrębie miasta Malborka (M. Borowiak)

7. Sychowski Bartosz,  Hydrograficzne uwarunkowania występowania hydrofitów reliktowych w obrębie rezerwatu Pełcznica (D. Borowiak)

8. Rutkowski Marcin,  Ilościowe i jakościowe  zróżnicowanie zasobów wód jezior województwa pomorskiego (D. Borowiak)

9. Wideł Jakub,  System odprowadzania ścieków w mieście Gdańsku (M. Borowiak)


2011

1. Banach Katarzyna,  Charakterystyka i formy ochrony wybranych jezior lobeliowych (K. Nowiński)

2. Frymark Weronika,  Analiza porównawcza jakości wody wybranych jezior (J. Jańczak)

3. Gogolewski Marcin,  Charakterystyka hydrologiczna potoku Strzyża (K. Nowiński)

4. Łukaszewicz Emilia,  Zróżnicowanie stanu troficznego jezior Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (D. Borowiak)

5. Ungert Karolina,  Parowanie z powierzchni wody na Stacji UG w Borucinie w latach 2006 i 2009 (K. Nowiński)

6. Woźniak Rafał,  Wybrane cechy fizyczne wód jezior chmieleńskich (Białego, Rekowo i Kłodno) (D. Borowiak)

7. Zieliński Adam,  Typy genetyczne i morfogenetyczne wybranych jezior Pomorza (J. Jańczak)


2010

1. Bałamonczek Dorota,  Zmiany antropogeniczne w zlewni bezpośredniej jeziora Jasień (J. Jańczak)

2. Dziki Agnieszka,  Charakterystyka limnologiczna zbiorników okolic Osieka (D. Borowiak)

3. Ficner Natalia,  Charakterystyka limnologiczna jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (D. Borowiak)

4. Fiedorczyk Anna,  Wybrane szlaki wodne Polski północno-wschodniej. Analiza porównawcza (D. Borowiak)

5. Grabowska Magda,  Rozwój historyczny systemu jeziora Łebsko (M. Borowiak)

6. Jeszka Monika,  Morfometria mis i kotlin siedmiu jezior zlewni Wieprzy i Parsęty (J. Jańczak)

7. Lanc Damian,  Charakterystyka limnologiczna dwóch jeziorek w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (J. Jańczak)

8. Małkowska  Agata,  Ocena skuteczności działań rekultywacyjnych Jeziora Klasztornego Małego w Kartuzach (M. Borowiak)

9. Manuszewska Anna,  Historia rekultywacji jezior Polski (M. Borowiak)

10. Martusewicz Krzysztof,  Charakterystyka limnologiczna Jeziora Białego koło Kartuz (D. Borowiak)

11. Mielke Magda,  Charakterystyka limnologiczna jeziora Gardno (M. Borowiak)

11. Potulski Rafał,  Charakterystyka limnologiczna Jeziora Ohrydzkiego (D. Borowiak)

11. Pulikowska Aneta,  Morfometria mis i kotlin siedmiu jezior zlewni Słupi, Łupawy i Wieprzy (J. Jańczak)

11. Radzikowski Maciej,  Przemiany sieci hydrograficznej na terenie miasta Sopotu (M. Borowiak)

11. Sobecka Magdalena,  Charakterystyka limnologiczna jeziora Łebsko (M. Borowiak)


2009
        studia stacjonarne

1. Furdal Łukasz,  Mapa hydrograficzna zlewni Potoku Oliwskiego w skali 1:10 000 (E. Bajkiewicz-Grabowska)

        studia niestacjonarne

1. Augustyn Joanna,  Właściwości fizyczno- chemiczne Jezior Wysockiego i Osowskiego (W. Maślanka)

2. Blum Monika,  Jeziora zdegradowane okolic Sztumu (W. Maślanka)

3. Czapiewska Agnieszka,  Charakterystyka limnologiczna jeziora Garczyn (W. Maślanka)

4. Hołubczat Maryla,  Jeziora Drawskiego Parku Krajobrazowego i ich zlewnie (W. Maślanka)

5. Kozon Karolina,  Jeziora zdegradowane okolic Szczytna (W. Maślanka)

6. Kreffta Jan,  Jakość wody Jeziora Stężyckiego na tle wywieranej presji (W. Maślanka)

7. Majewska Natalia,  Charakterystyka limnologiczna jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego (W. Maślanka)

8. Nowakowska Justyna,  Reżim hydrologiczny rzeki pojeziernej na przykładzie Drawy (W. Maślanka)


2008

1. Angielczyk Marta, Porównanie jakości wody jezior Mamry i Niegocin (W. Maślanka)

2. Antkowiak Tomasz, Badania morfometryczne jeziora Miszewko (J. Jańczak)

3. Banach Grzegorz, Typy genetyczne poglacjalnych jezior Polski (J. Jańczak)

4. Dobraczyński Sebastian, Charakterystyka limnologiczna zbiorników Potoku Oliwskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

5. Figurski Bartłomiej, Przezroczystość wody wybranych jezior w gminie Płaska (E. Bajkiewicz-Grabowska)

6. Jabłoński Piotr, Obraz sieci wodnej wybranego fragmentu Pojezierza Kaszubskiego na różnoskalowych mapach topograficznych (E. Bajkiewicz-Grabowska)

7. Krysiak Joanna, Wielkość parowania na Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie w latach 2005-2007 (E. Bajkiewicz-Grabowska)

8. Kwidzyńska Monika,  Cechy morfometryczne oczek wybranego fragmentu Pojezierza Kaszubskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

9. Leyk Martyna, Ewolucja jezior rynnowych Niżu Polskiego (J. Jańczak)

10. Łazarska Magdalena, Charakterystyka limnologiczna jeziora Salińskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

11. Marciniak Agnieszka, Charakterystyka limnologiczna jezior lobeliowych obszarów chronionych województwa pomorskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

12. Mazur Jacek, Badania morfometryczne jeziora Tuchomek (J. Jańczak)

13. Murglin Piotr, Przebieg zjawisk lodowych na Jeziorze raduńskim Górnym w latach 1961-2006 (E. Bajkiewicz-Grabowska)

14. Pietruszyński Łukasz, Cechy morfometryczne polskich jezior lobeliowych (E. Bajkiewicz-Grabowska)

15. Prochowski Artur, Jeziora Strugi Siedmiu jezior – charakterystyka limnologiczna (E. Bajkiewicz-Grabowska)

16. Prościńska Monika, Porównanie termiki wybranych jezior Pojezierza Ełckiego (W. Maślanka)

17. Raduński Dawid, Metody stosowane w rekultywacji jezior (J. Jańczak)

18. Skowron Maciej, Charakterystyka limnologiczna Stawów Karkonoskich (J. Jańczak)

19. Szczepańska Aneta, Typy troficzne wybranych jezior Pojezierza Ełckiego (W. Maślanka)

20. Trzcianowski Radosław, Struktura hydrograficzna wybranego obszaru Pojezierza Kaszubskiego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

21. Zajk Bartłomiej, Badania morfometryczne jeziora Miszewo (J. Jańczak)


Wygenerowano w sekund: 0.01
632,510 Unikalnych wizyt