Publikacje - Dariusz Borowiak

DB

2017
BOROWIAK D., 2017, Zasoby i bilans wodny jezior, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa: 229-235.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., 2017, Charakterystyka morfometryczna jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego, [w:] M. Rant-Tanajewska, T. Świerubska (red.), Suwalski Park Krajobrazowy : 40 lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego Stan i ochrona wód suwalskiego Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Stow. Miłośników SPK „Kraina Hańczy”, Malesowizna-Turtul: 261-270.
BOCIĄG K., BOROWIAK D., GOS K., HERBICH J., HERBICHOWA M., KOWALEWSKA A., MANIKOWSKA-ŚLEPOWROŃSKA B., NOWIŃSKI K., REKOWSKA E., RUDOWSKA A., RUSIŃSKA A., RUTKOWSKI T., WANTOCH-REKOWSKI M., STANISŁAW WILGA M., WENDZONKA J., 2017, Przyroda rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie, FRUG, Gdańsk, ss. 270.
BOROWIAK D., BOCIĄG K., NOWIŃSKI K., BOROWIAK M., 2017, Light requirements of water lobelia (Lobelia dortmanna L.), Limnol, Rev. 17(4): 171-182.
RZYMSKI P., KLIMASZYK P., MARSZELEWSKI W., BOROWIAK D., MLECZEK M., NOWIŃSKI K., PIUS B., NIEDZIELSKI P., PONIEDZIAŁEK B., 2017, The chemistry and toxicity of discharge waters from copper mine tailing impoundment in the valley of the Apuseni Mountains in Romania, Environ. Sci. Pollut. Res. 24(26): 21445-21458.

2016
BOROWIAK D., 2016, Historia Stacji Limnologicznej w Borucinie, [w:] Wendt J.A. (red.), 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego: teraźniejszość i przeszłość, Wydaw. Libron, Kraków: 313-329.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., BOROWIAK M., GRABOWSKA K., 2016, Środowisko abiotyczne ekosystemów jezior lobeliowycch, [w:] Bociąg K., Borowiak D., Jeziora lobeliowe w drugiej dekadzie XXI wieku. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania, FRUG, Gdańsk: 20-51.
BOCIĄG K., BOROWIAK D. (red.), 2016, Jeziora lobeliowe w drugiej dekadzie XXI wieku. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, FRUG, Gdańsk, ss. 175.
BOROWIAK D., BOROWIAK M., 2016, Comparative studies of underwater light regimes in lakes of the East-Suwałki Lakeland, Limnol. Rev. 16(4): 173-183.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., GRABOWSKA K., 2016, A new bathymetric survey of the Suwałki Landscape Park lakes, Limnol. Rev. 16(4): 185-197.
FICEK D., BOROWIAK D., 2016, Właściwości optyczne wód jezior PN "Bory Tucholskie", [w:] Choiński A., Kochanowska M., Marszelewski W. (red.), Przyroda abiotyczna Parku Narodowego "Bory Tucholskie", Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań: 307-329.
GRABOWSKA K., BOROWIAK D., 2016, The role of emergent aquatic macrophytes in moisture transport away from lake: a case study, [w:] Gâştescu P., Bretcan P. (eds) Water resources and wetlands. Programme and Book of abstracts of the 3rd International Conference on Water resources and wetlands, 8-10 September 2016, Tulcea (Romania): 75-76.
GRABOWSKA K., BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., 2016, The impact of helophyte transpiration on vertical water exchange in water bodies, Limnol. Rev. 16(3): 129-140.
GRABOWSKA K., BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., 2016, The impact of helophyte transpiration on the vertical water excjange in lakes, [w:] Klimaszyk P., Marszelewski W., Rzymski P. (eds), Lakes, reservois and Ponds. Impacts-Threats-Conservation. Book of abstract of the International Conference, 31 May – 3 June 2016, Iława: 67-68.
NOWIŃSKI K., BOROWIAK D., BOROWIAK M., Resistance to degradation and trophic development of selected Lobelia lakes of Pomerania, [w:] Gâştescu P., Bretcan P. (eds) Water resources and wetlands. Programme and Book of abstracts of the 3rd International Conference on Water resources and wetlands, 8-10 September 2016, Tulcea (Romania): 85-86.
NOWIŃSKI K., BOROWIAK D., BOROWIAK M., GRABOWSKA K., 2016, Diversity of trophic development of selected lobelia lakes of Pomerania, [w:] Klimaszyk P., Marszelewski W., Rzymski P. (eds), Lakes, reservois and Ponds. Impacts-Threats-Conservation. Book of abstract of the International Conference, 31 May – 3 June 2016, Iława: 233-234

2014
BOROWIAK D., 2011, Właściwości optyczne wód jeziornych Pomorza, Wydaw. UG, Gdańsk, ss. 164.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K. BARAŃCZUK J., MARSZELEWSKI W., SKOWRON R., SOLARCZYK A., 2011, Relation-ship between areal hypolimnetic oxygen depletion rate and the trophic state of five lakes in northern Poland, Limnol. Rev. 11(4): 135-142.

2011
BOROWIAK D., 2014, Optical properties of Polish lakes: the Secchi disc transparency, Limnol. Rev. 14(3): 131-144.
BOROWIAK D., BOROWIAK M., 2014, Optical Properties of Northern Poland Lakes [abstrakt], Water resources and wetlands. Programme and Book of Abstracts of the 2nd international Conference on Water resources and wetlands, 11-13 September 2014, Tulcea (Romania): 27-28.
SOBOLEWSKI W., BOROWIAK D., BOROWIAK M., SKOWRON R., 2014, Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych, Wydaw. UMCS, Lublin, ss. 198.

2010
BARAŃCZUK J., BOROWIAK D. [red.], 2010, Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Zaborski Landscape Park lakes), Ser. Bad. Limnol. 6, Wydaw. KLUG, Gdańsk, ss.218.
BARAŃCZUK J., BOROWIAK D., 2010, Jezioro Charzykowskie, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. (red.), Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Zaborski Landscape Park lakes), Ser. Bad. Limnol. 6, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 32-41.
BOROWIAK M., BOROWIAK D., 2010, Jezioro Płęsno, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. (red.), Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Zaborski Landscape Park lakes), Ser. Bad. Limnol. 6, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 178-185.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., BARAŃCZUK J., SKOWRON R., SOLARCZYK A., MARSZELEWSKI W., 2010, Interac-tions between Areal Hypolimnetic Oxygen Depletion rate and trophic state of lakes in northern Poland, [w:] Proceedings of the BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (CD-ROM), 25-29 May 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 5 ss.
MARSZELEWSKI W., SKOWRON R., SOLARCZYK A., BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., BARAŃCZUK J., 2010, Diversity in oxygen depletion rate in the eutrophic lakes of the Brodnica Lakeland (Poland) in the spring-summer and winter seasons, [w:] Proceedings of the BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (CD-ROM), 25-29 May 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 9 ss.

2009
BOROWIAK D., 2009, Optical classification of lakes in northern Poland, Limnol. Rev. 9(4): 141-152.
BOROWIAK D., BOROWIAK M., GOLUS W., 2009, Przyrodnicze uwarunkowania występowania substancji optycznie aktywnych w jeziorach pomorskich, [w:] Jankowski A.T., Absalon D., Machowski R., Ruman M. (red.), Prze-obrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, Wydaw. UŚ, Sosnowiec: 59-69.
BOROWIAK D., BOROWIAK M., GOLUS W., 2009, Przyrodnicze uwarunkowania zmienności rozpuszczonej i zawieszonej materii w jeziorach pomorskich, [w:] Marszelewski W. (red.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3, PTLim., Toruń: 37-43.

2008
BOROWIAK D., BARAŃCZUK J., NOWIŃSKI K., 2008, Thermal transformations of Upper Raduńskie Lake during the years 1961-2005, [w:] Ozera ta shtuchni vodoimi Ukraini: sucha-snii stan i antropogenni zmini, Izd. VNU, Lutsk: 151-155.
BOROWIAK D., BARAŃCZUK J. NOWIŃSKI K., 2008, The directions of the thermal stratification trans-formations of Upper Raduńskie Lake as a result of observed climatic changes, [w:] Proceedings of the BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (CD-ROM), 27-31 May 2008, Ohrid, Republic of Macedonia, 7 ss.

2007
BAJKIEWICZ-GRABOWSKA E., BOROWIAK D. [red.], 2007, Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2, Wydaw. KLUG-PTLim., Gdańsk, ss.229.
BARAŃCZUK J., BOROWIAK D. [red.], 2007, Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Ser. Bad. Limnol. 6, Wydaw. KLUG, Gdańsk, ss. 218.
BOROWIAK D. [red.], 2007, Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park), Ser. Bad. Limnol. 5, Wydaw. KLUG, Gdańsk, ss. 305.
BOROWIAK D., 2007, Podwodny reżim światła, [w:] Borowiak D. (red.), Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park), Ser. Bad. Limnol. 5, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 91-102.
BOROWIAK D., 2007, Abiotyczne typy jezior, [w:] Borowiak D. (red.), Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park), Ser. Bad. Limnol. 5, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 253-265.
BOROWIAK D., 2007, Jezioro Święte, [w:] Borowiak D. (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), Ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 81-86.
BOROWIAK D., BARAŃCZUK J., 2007, Kształtowanie się odpływu ze zlewni jeziornych, [w:] Michalczyk Z. (red.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Wydaw. UMCS, Lublin: 97-107.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., 2007, Jezioro Bukowskie, [w:] Borowiak D. (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), Ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 37-42.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., 2007, Jezioro Junno, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 55-60.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., 2007, Jezioro Kamienickie, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 61-67.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., 2007, Jezioro Lubygość, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 69-74.
BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., 2007, Jezioro Kamienne, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 107-112.
NOWIŃSKI K., BOROWIAK D., 2007, Jezioro Brodno Wielkie, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 171-177.
NOWIŃSKI K., BOROWIAK D., 2007, Jezioro Bukrzyno Małe, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 185-190.
NOWIŃSKI K., BOROWIAK D., 2007, Jezioro Kamionko, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 199-204.
NOWIŃSKI K., BOROWIAK D., 2007, Jezioro Lubowisko, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 219-224.
NOWIŃSKI K., BOROWIAK D., 2007, Jezioro Ostrzyckie, [w:] D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Atlas of the Kashubian Landscape Park lakes), ser. Bad. Limnol. 4, Wydaw. KLUG, Gdańsk: 225-231.
BOROWIAK D. [red.], 2007,Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limnol. 4, Wyd. KLUG, Gdańsk, ss. 284.

2006
BOROWIAK D., BARAŃCZUK J.,2006, Diversity of surface outflow from lakes which perform different hydrological functions, Limnol. Rev. 6: 13-20.
BOROWIAK D., POLKOWSKA Ż., PRZYJAZNY A., 2006, The hydrochemistry of high-altitude lakes in selected mountain ranges of Central and Southern Europe, Limnol. Rev. 6: 21-30.

2005
BOROWIAK D., 2005, Visibility of Secchi disk in lakes of Eastern Pomerania: the role of chlorophyll a and turbidity, Limnol. Rev. 5: 3-9.

2004
BOROWIAK D., 2004, Lakes of Río Horcones valley, Southern Andes, Argentina, Limnol. Rev. 4: 11-16
BOROWIAK D., BARAŃCZUK J., 2004, Secular fluctcations of ice phenomena In Upper Radunia Lake, Kashubian Lakeland, Limnol. Rev vol. 4

2003
BOROWIAK D., 2003, Influence of horizontal water exchange intensity on epilimnion depth: Case study on Upper Raduńskie Lake, Limnol. Rev. 3: 17-24.

2002
BOROWIAK D., 2002, Struktura termiczna małych zbiorników wodnych w warunkach antropogenicznych zmian właściwości optycznych ich wód, Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Inżynieria Środowiska 23: 11-21.
BOROWIAK D., 2002, Zmiany właściwości termicznych jezior tatrzańskich, [w:] W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek [red.] Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, s. 89-94.
BOROWIAK D., BOROWIAK M., 2002, Hydrochemical distinctive characteristics of Lake Druzno, Limnol. Rev. 2: 45-56.

2001
BOROWIAK D., BOROWIAK M., 2001, , Limnol. Rev. Effects of morphometry and optical properties of water upon the thermal stratification of postglacial lakes of northern Poland1: 15-24.

2000
BOROWIAK D., 2000, Reżimy wodne i funkcje hydrologiczne jezior Niżu Polskiego. Ser. Bad. Limnol. 2, Wyd. KLUG, Gdańsk, ss. 164.
CZOCHAŃSKI J.T., D. BOROWIAK [red.], 2000, Z badań geograficznych w Tatrach Polskich. Wyd. UG, Gdańsk, ss. 397.
BOROWIAK D., 2000, Uwarunkowania zróżnicowania pola światła w Jeziorze Górnym Raduńskim, Pojezierze Kaszubskie, [w:] K. Lossow i H. Gawrońska [red.] Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior, Wyd. UWM, Olsztyn, s. 71-82.

1999
BOROWIAK D., M. BOROWIAK, 1999, Przeobrażenia pola światła wysokogórskich zbiorników Tatr Polskich pod wpływem oddziaływań antropogenicznych, [w:] A. Choiński i J. Jańczak [red.] Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior, Wyd. IMGW, Warszawa, s. 1-14
BOROWIAK D., 1999, Koncepcja wydzielania reżimów wodnych jezior przepływowych na Niżu Polskim, [w:] W. Chełmicki i J. Pociask-Karteczka [red.] Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Wyd. IG UJ, Kraków, s. 201-209.

1998
LANGE W., D. BOROWIAK [red.], 1998, Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior (Degradation hazards and lakes’ protection). Seria Bad. Limnol. 1, Wyd. DJ, Gdańsk.
 

Wygenerowano w sekund: 0.01
561,363 Unikalnych wizyt