Publikacje - Magdalena Borowiak

MB

2014
Sobolewski W., Borowiak D., BOROWIAK M., Skowron R., 2014, Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych, Wyd. UMCS, Lublin, 198 s.
Borowiak D., BOROWIAK M., 2014, Optical Properties of Northern Poland Lakes [abstrakt], Water resources and wetlands. Programme and Book of Abstracts. 2nd international Conference 11-13 September, 2014 Tulcea (Romania), Transversal Publishing House, Tulcea: 27-28.

2010
BOROWIAK M., Nowiński K., 2010, Jezioro Łąckie, w: J. Barańczuk, D. Borowiak (red.), Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 6, PZPK ZPK, KL UG, s. 131-138.
BOROWIAK M., Cysewski A., 2010, Jezioro Małołąckie, w: J. Barańczuk, D. Borowiak (red.), Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 6, PZPK ZPK, KL UG, s. 145-152.
BOROWIAK M., Borowiak D, 2010, Jezioro Płęsno, w: J. Barańczuk, D. Borowiak (red.), Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 6, PZPK ZPK, KL UG, s. 178-185.
Nowiński K., BOROWIAK M., 2010, Jezioro Zmarłe, w: J. Barańczuk, D. Borowiak (red.), Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 6, PZPK ZPK, KL UG, s. 203-209.

2009
Borowiak D., BOROWIAK M., Golus W., 2009, Przyrodnicze uwarunkowania występowania substancji optycznie aktywnych w jeziorach pomorskich, [w:] A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman (red.) Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, Wyd. UŚ, Sosnowiec: 59-69.
Borowiak D., BOROWIAK M., Golus W., 2009, Przyrodnicze uwarunkowania zmienności rozpuszczonej i zawieszonej materii w jeziorach pomorskich, [w:] Marszelewski W., [red.] Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3, Wyd. PTLim, Toruń: 37-43.

2007
BOROWIAK M., 2007, Wpływ systemu melioracyjnego na cechy chemiczne wód powierzchniowych w delcie Wisły, w: M. Ziułkiewicz (red.), Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. V, UŁ Komisja Hydrologiczna PTG, Łódz, s. 95-107.
BOROWIAK M., Maślanka W., 2007, Wpływ wieloletniej antropopresji na środowisko abiotyczne Jeziora Klasztornego Małego, w: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych Tom 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 239-252.
BOROWIAK M., 2007, Struktura hydrograficzna delt Szkarpowy i Nogatu i jej wpływ na cechy chemiczne wód powierzchniowych, w: Z. Michalczyk (red.) Obieg wody w srodowisku naturalnym i przekształconym, Wyd. UMCS, Lublin, s. 108-116.
BOROWIAK M., 2007, Jezioro Bąckie, w: D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 4, Katedra Limnologii UG, s. 91-97.
BOROWIAK M., 2007, Jezioro Łąkie Wielkie, w: D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 4, Katedra Limnologii UG, s. 121-126.
BOROWIAK M., 2007, Jezioro Osuszyno, w: D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 4, Katedra Limnologii UG, s. 126-132.
BOROWIAK M., 2007, Jezioro Reskowskie, w: D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 4, Katedra Limnologii UG, s. 133-139.
BOROWIAK M., 2007, Jezioro Sianowskie, w: D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 4, Katedra Limnologii UG, s. 141-147.
BOROWIAK M., 2007, Jezioro Wielkie, w: D. Borowiak (red.), Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Badania Limnologiczne Tom 4, Katedra Limnologii UG, s. 149-154.
BOROWIAK M., 2007, Charakterystyka hydrochemiczna, w: D. Borowiak (red.) Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Katedra Limnologii UG, Gdańsk, s. 105-117.

2006
BOROWIAK M., 2006, Influence of hydrographic structure on outflow diversity in Upper Radunia catchment, Limnological Review, vol.6, Polish Limnological Society, Poznań, s. 31-38.

2005
BOROWIAK M., 2005, Struktura hydrograficzna i lokalne warunki obiegu wody, w: W. Lange (red.), Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie, Badania Limnologiczne Tom 3, Katedra Limnologii UG, Gdańsk, s. 127-142.
Borowiak D., BOROWIAK M., 2005, Warunki odpływu rzecznego, w: W. Lange (red.), Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie, Badania Limnologiczne Tom 3, Katedra Limnologii UG, s. 143-160.
BOROWIAK M., 2005, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-63-A Nowy Dwór Gdański, Główny Geodeta Kraju, Poznań.
BOROWIAK M., 2005, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-50-D Sobieszewo, Główny Geodeta Kraju, Poznań.
BOROWIAK M., 2005, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-62-B Suchy Dąb, Główny Geodeta Kraju, Poznań.
BOROWIAK M., 2005, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-62-D Tczew, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
BOROWIAK M., 2005, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-63-C Malbork, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
BOROWIAK M., 2005, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-34-49-C Kartuzy Północne, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.

2002
Borowiak D., BOROWIAK M.,2002, Hydrochemical distinctive characteristics of Lake Druzno, Limnological Review, vol.2, UMSC, Lublin, s.45-56.
BOROWIAK M., Cieśliński R.,2002, Skład chemiczny wód powierzchniowych wschodniej części delty Wisły, w: J. Drwal (red.), Wody delty Wisły. Część wschodnia, GTN, Gdańsk, s.135-146.
Borowiak D., BOROWIAK M.,2002, Zróżnicowanie środowiska wodnego jeziora Druzno, w: J. Drwal (red.),Wody delty Wisły. Część wschodnia, GTN, Gdańsk, s.147-166.

2001
Borowiak D., BBOROWIAK M., 2001, Effect of morfometry and optical properities of water upon the thermal stratification of postglacial lakes of northern Poland, Limnological Review, vol.1, UMK, Toruń, s.15-24.

2000
BOROWIAK M., 2000, Jeziora tatrzańskie w świetle dotychczasowych badań, w: J. Czochański, D. Borowiak (red.), Badania fizycznogeograficzne w Tatrach Polskich, Wyd. UG., Gdańsk, s.27-77.
Drwal J., Borowiak M., 2000, Chemizm wód powierzchniowych w strefie kontaktu lądu i morza, w: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, Wyd. UŁ., Łódź, s.91-100.

1999
Borowiak D., BOROWIAK M., 1999, Przeobrażenia pola światła wysokogórskich zbiorników Tatr Polskich pod wpływem oddziaływań antropogenicznych, w: A.Choiński, J.Jańczak (red.),Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior”, IMGW, Warszawa, s.1-14.
BOROWIAK M., 1999, Cechy reżimu chemicznego cieków prawobrzeżnej części Żuław Wiślanych, w: W. Chełmicki, J. Pociask-Karteczka (red.) Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, IG UJ, Kraków, s.155-162.

1996
Drwal J., Fac J., BOROWIAK M., Głogowska J., 1996, Zmiany stosunków wodnych w granicach fortyfikacji miasta Gdańska w okresie od początku XVII wieku do końca wieku XIX, w: A.T.Jankowski, A.Kaniecki (red.), Dziejowe przemiany stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych, Poznań - Sosnowiec, s.31-41.
Drwal J., BOROWIAK M.,1996, Hydrograficzne uwarunkowania odpływu potamicznego, w: J. Szukalski (red.), Środowisko geograficzne Pojezierza Starogardzkiego, s.107-121.

Wygenerowano w sekund: 0.01
561,353 Unikalnych wizyt