Publikacje - Jacek Barańczuk

2019
Barańczuk K., BARAŃCZUK J., 2019, The ice regime of Lake Ostrzyckie (Kashubian Lakeland, northern Poland), Limnol. Rev. 19(3): 105–112.
BARAŃCZUK J., 2019, Ice cover thickness formulas for the selected flow through lakes of the upper Łeba River (Kashubian Lakeland, northern Poland) and the overview of GIS methods, models for determining the thickness of the ice cover on the selected examples, Limnol. Rev. 19(2): 49–55.

2018
BARAŃCZUK J., Barańczuk K., 2018, Models for calculating ice cover thickness on selected endorheic lakes of the upper Radunia (Kashubian Lakeland, northern Poland), Limnol. Rev. 18(4): 129–135.
BARAŃCZUK J., 2018, The statistical relation/coherence between ice regimes of Lake Raduńskie Górne and Lake Ostrzyckie, Limnol. Rev. 18(3): 103–108.

2017
Staszek W., Polkowska Ż., Dubiella-Jackowska A., BARAŃCZUK J., 2017, The impact of the Tri-City Ring Road on surface water of small endorheic wetlands, Limnol Rev. 17(3): 151–157.
BARAŃCZUK J., Bajkiewicz–Grabowska E., Barańczuk K., Staszek W., 2017, The ice regime of Lake Raduńskie Górne (Kashubian Lakeland, northern Poland), Limnol Rev. 17(2): 61–70.

2015
BARAŃCZUK J., 2015, Przebieg zjawisk lodowych na wybranych jeziorach Pojezierza Kaszubskiego (The course of ice phenomena on the selected lakes of the Kashubian Lakeland), [Dissertation], Gdańsk University – Department of Limnology, Gdańsk, 231 pp (in Polish).

2011
Borowiak D., Nowiński K., BARAŃCZUK J., Marszelewski W., Skowron R., Solarczyk A., 2011, Relationship between areal hypolimnetic oxygen depletion rate and the trophic state of five lakes in northern Poland, Limnological Review (2011) 11,z. 4, s. 135 – 142.

2010
Borowiak D., Nowiński K., BARAŃCZUK J., Skowron R., Solarczyk A., Marszelewski W., 2010, Interactions between Areal Hypolimnetic Oxygen Depletion rate and trophic state of lakes in northern Poland, BALWOIS, #233, Ohrid, s.1-5.
Marszelewski W., Skowron R., Solarczyk A., Borowiak D., Nowiński K., BARAŃCZUK J., 2010, Diversity in oxygen depletion rate in the eutrophic lakes of the Brodnica Lakeland (Poland) in the spring-summer and winter seasons, BALWOIS, #247, Ohrid, s.1-9.
BARAŃCZUK J., Borowiak D. [red.], 2010, Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 218.
BARAŃCZUK J., Borowiak D., 2010, Jezioro Charzykowskie, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 32-41.
BARAŃCZUK J., Markowski M., 2010, Jezioro Dybrzk, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 49-55.
Maślanka W., BARAŃCZUK J., 2010, Jezioro Gardliczno Duże, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 56-62.
BARAŃCZUK J., 2010, Jezioro Głuche Duże, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 69-74.
Maślanka W., BARAŃCZUK J., 2010, Jezioro Głuche Duże koło Chocińskiego Młyna , [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 75-80.
BARAŃCZUK J., 2010, Jezioro Głuche Małe, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 32-41.
BARAŃCZUK J., Markowski M., 2010, Jezioro Karsińskie, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 94-99.
BARAŃCZUK J., Trusewicz Z., Nowiński K., 2010, Jezioro Kosobudno, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 100-105.
BARAŃCZUK J., Trusewicz Z., Bajkiewicz-Grabowska E., 2010, Jezioro Kruszyńskie, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 106-111.
Nowiński K., BARAŃCZUK J., 2010, Jezioro Laska, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 112-118.
BARAŃCZUK J., Golus W., Bajkiewicz-Grabowska E., 2010, Jezioro Leśno Dolne, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 119-124.
BARAŃCZUK J., Trusewicz Z., Maślanka W., 2010, Jezioro Leśno Górne, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 125-130.
Nowiński K., BARAŃCZUK J., 2010, Jezioro Milachowo, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 153-159.
BARAŃCZUK J., Markowski M., Maślanka W., 2010, Jezioro Nawionek, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 160-165.
BARAŃCZUK J., Golus W., 2010, Jezioro Somińskie, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 186-192.
BARAŃCZUK J., Golus W., Grzybowski P., 2010, Jezioro Witoczno, [w:] Barańczuk J., Borowiak D. [red.] Atlas jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limn. 6, Wyd. KLUG, Gdańsk, s. 197-202.

2009
Trusewicz Z., Markowski M., BARAŃCZUK J., 2009, The influence of the North Atlantic Oscillation on variability of surface temperature of Lake Raduńskie Górne, Limnological Review 9 (2-3), s. 55-62.

2008
Borowiak D., BARAŃCZUK J., Nowiński K., 2008, The directions of the thermal stratification transformations of Upper Raduńskie Lake as a result of observed climatic changes, BALWOIS Proceeding, 3, #134, Ohrid, s.7.
Borowiak D., Nowiński K., BARAŃCZUK J., 2008, Thermal transformations of Upper Raduńskie lake during the years 1961-2005, [w:] Ozera ta shtuchni vodoimi Ukraini: suchasnii stan i antropogenni zmini, Izd. VNU, Lutsk, s. 151-155.
Borowiak D., BARAŃCZUK J., Nowiński K., 2008, Transformations of thermal stratification in Upper Raduńskie lake, [w:] Bajkiewicz-Grabowska E., Borwiak D. [red.] Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2, KLUG-PTLim., Gdańsk, s.23-26.
Maślanka W., BARAŃCZUK J., 2007, Termika i dynamika wód, [w:] Borowiak D., [red.] Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Ser. Bad. Limnol. 5, Wyd. KLUG, Gdańsk: 67-86.
Borowiak D., BARAŃCZUK J., 2007, Kształtowanie się odpływu ze zlewni jeziornych, [w:] Michalczyk Z. [red.] Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. Badania hydrologiczne w poznaniu środowiska Tom VIII, Wyd. UMC-S, Lublin, s. 97-107.

2007
Borowiak D., BARAŃCZUK J., 2007, Kształtowanie się odpływu ze zlewni jeziornych [W:]Z. Michalczyk [red.] Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Bad hydrogr. w poz. Środ., Wyd. UMCS Lublin.
BARAŃCZUK J., Bajkiewicz-Grabowska E., 2007, Jezioro Białe k/Potęgowa. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
Bajkiewicz-Grabowska E., BARAŃCZUK J., 2007, Jezioro Folwarczne. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
BARAŃCZUK J., Maślanka W., 2007 Jezioro Długie. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
BARAŃCZUK J., Maślanka W., 2007 Jezioro Łapalickie. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
Maślanka W., BARAŃCZUK J., 2007 Jezioro Białe k/Chmielna. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
BARAŃCZUK J., Pachucka K., 2007, Jezioro Bukrzyno Duże. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
BARAŃCZUK J., Maślanka W., 2007 Jezioro Dąbrowskie. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
BARAŃCZUK J., Maślanka W., 2007, Jezioro Kłodno. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
BARAŃCZUK J., 2007 Jezioro Kniewo. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
Maślanka W., BARAŃCZUK J., 2007, Jezioro Raduńskie Dolne. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
BARAŃCZUK J., 2007, Jezioro Stężyckie. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.
Bajkiewicz-Grabowska E., BARAŃCZUK J., 2007, Jezioro Trzebno. [W:] D. Borowiak [red.] Atlas jezior Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Bad. Limn. 4 Wyd. KLUG Gdańsk.

2006
Borowiak D., BARAŃCZUK J., 2006, Diversity of surface outflow from lakes which perform different hydrological functions, Limnol. Rev. vol. 6/2006, Poznań.

2005
Borowiak D., BARAŃCZUK J., 2005, Funkcje hydrologiczne jezior. [W:] W. Lange [red.] Jeziora górnej Radun i i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie, Bad. Limn.3, Wyd.KLUG Gdańsk.
BARAŃCZUK J., Borowiak D., 2005, Zjawiska lodowe jezior. [W:] W. Lange [red.] Jeziora górnej Radun i i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie, Bad. Limn.3, Wyd.KLUG Gdańsk.

2004
Borowiak D., BARAŃCZUK J., 2004, Secular fluctcations of ice phenomena In Upper Radunia Lake, Kashubian Lakeland, Limnological Review vol. 4/2004, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec.

2003
BARAŃCZUK J., Marchlewicz R., 2003, Diversity of development of ice phenomena in chosen lakes of Kaszubskie Lakeland in winter 2003,Limnological Review vol. 3/2003, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
Borowiak D., BARAŃCZUK J., Marchlewicz R., 2003, Role of lakes without outflow in shaping conditions of water circulation in the catchment, Limnological Review vol. 3/2003, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
 

Wygenerowano w sekund: 0.01
564,593 Unikalnych wizyt