Monika Kwidzińska

Stanowisko naukowe:

Doktorantka

Temat rozprawy doktorskiej:

Obieg materii w małych zlewniach pojeziernych

Specjalizacja badawcza:

Limnologia, hydrologia, geografia fizyczna

Zainteresowania badawcze:

Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych;
Funkcje hydrologiczne oczek;
Ekosytemy małych zlewni pojeziernych;

Wybrane publikacje oraz materiały konferencyjne:

2012

- KWIDZIŃSKA M., 2012, Hydrologiczne problemy przy realizacji programów małej retencji i zrównoważonego rozwoju w małej zlewni pojeziernej, [w:] M. Lewandowska-Robak [red.] Problematyka zrónoważonego rozwoju w systemach małych zlewni rzecznych. Rozwój zrównoważony na przykładzie zlewni Noteci, Wyd. Wyższa Szkoła Środowiska, Warszawa, s. 72-85.

2011

- KWIDZIŃSKA M., MARKOWSKI M., 2011, Sezonowa zmienność wybranych parametrów chemicznych oczek w małej zlewni pojeziernej, [w:] W. Marszelewski [red.] Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 5, PTLim, UMK, Toruń.

2009

- CYSEWSKI A., KWIDZIŃSKA M., TRZCIANOWSKI R., 2009, Zmiany ładunków i stężeń wybranych parametrów fizyczno-chemicznych Jarcewskiej Strugi, [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda [red.] Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Wyd. FRUG, Gdańsk.

-

Projekty:

2011
Bajkiewicz-Grabowska E., Kwidzińska M., Grabowska B., Markowski M., Trusewicz Z., 2011, Przegląd i analiza jezior wskazanych do derogacji w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - projekt na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.Zainteresowania pozanaukowe:


Turystyka piesza, ornitologia

Wygenerowano w sekund: 0.01
582,890 Unikalnych wizyt