Prace magisterskie - Gospodarka Przestrzenna

2015

1. Freza Magdalena, Hydrologiczne ograniczenia rozwoju przestrzennego gminy Tczew (D. Borowiak)

2. Kowalska Dominika, Hydrologiczne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew (D. Borowiak)

3. Kukowska Aleksandra, Hydrologiczne ograniczenia rozwoju przestrzennego gminy Somonino (D. Borowiak)

4. Kwiatkowska Anna, Możliwości zagospodarowania turystycznego strefy brzegowej Bałtyku na odcinku Ustka-Rowy (D. Borowiak)

5. Margalski Daniel, Waloryzacja przyrodnicza jezior zlewni Łeby, małej Słupiny i Strzelenki dla potrzeb turystyki i rekreacji wodnej (D. Borowiak)

6. Podsiad Wioletta, Waloryzacja przyrodnicza jezior chmielneńskich i brodnickich dla potrzeb turystyki i rekreacji wodnej (D. Borowiak)

7. Sitek Karol, Waloryzacja przyrodnicza jezior zlewni górnej Słupi dla potrzeb turystyki i rekreacji wodnej (D. Borowiak)

8. Suchocka Paulina, Warunki rozwoju rekreacji nad jeziorami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (D. Borowiak)

9. Stambrowska Anna, Waloryzacja przyrodnicza jezior ostrzyckich dla potrzeb turystyki i rekreacji wodnej (D. Borowiak)

10. Stołycia Katarzyna, Waloryzacja przyrodnicza jezior Raduńskiego Dolnego i Stężyckiego dla potrzeb turystyki i rekreacji wodnej (D. Borowiak)

11. Strzeszewska Paulina, Zagospodarowanie terenów zalewowych w dolinie środkowej Narwi (D. Borowiak)


2014

1. Niedźwiecka Sylwia, Gospodarka wodna w Polsce na przykładzie gminy Nowy Dwór Gdański (E. Bajkiewicz-Grabowska)


2013

1. Dziełyński Jacek, Analiza i ocena zagospodarowania turystycznego nadmorskiej gminy Kosakowo (E. Bajkiewicz-Grabowska)

2. Fryc Marta, Wpływ Aglomeracji Trójmiejskiej na rozwój Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

3. Kamrowski Piotr, Alternatywne metody zagospodarowania wód opadowych w mieście (E. Bajkiewicz-Grabowska)

4. Pastwa Piotr, Rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

5. Pruszyńska Izabela, Rozwój turystyki w obszarze chronionym Wigierskiego Parku Narodowego (E. Bajkiewicz-Grabowska)

6. Wasilewska Lucyna, Możliwości zagospodarowania obszarów narażonych na podtopienia w granicach administracyjnych Redy i Rumi (E. Bajkiewicz-Grabowska)

7. Wermińska Marta, Turystyka zrównoważona na terenach chronionych na przykładzie rezerwatu Beka i jego otoczenia (E. Bajkiewicz-Grabowska)


Wygenerowano w sekund: 0.01
561,352 Unikalnych wizyt