Katarzyna Krzyżanowska

Stanowisko naukowe:

Doktorantka

Temat rozprawy doktorskiej:

„Wpływ transpiracji makrofitów wynurzonych na pionową wymianę wody w jeziorach”

Specjalizacja badawcza:

Limnologia, hydrologia, geografia fizyczna

Wybrane publikacje oraz materiały konferencyjne:

2016

- GRABOWSKA K., BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., The impact of helophyte transpiration on the vertical water exchange in lakes, Limnological Review tom 16 (2016), zeszyt 3/2016 (w druku)
- BOROWIAK D., NOWIŃSKI K., BOROWIAK M., GRABOWSKA K., Środowisko abiotyczne ekosystemów jezior lobeliowych [w:] Jeziora lobeliowe w drugiej dekadzie XXI wieku. Stan, zagrożenia, możliwości ochrony, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (w druku)

Udział w konferencjach międzynarodowych (wybrane):

 • 2016, 9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Faculty of Earth Science of the University of Silesia in Katowice, Kraków / Kroczyce (31 sierpnia – 2 września 2016 r.), referat: The impact of emergent aquatic macrophytes transpiration on the vertical water exchange in lakes: case study;
 • 2016, 3rd International Conference Water resources and wetlands, Romanian Limnogeographical Association (RLA), Tulcea (8 – 10 września 2016 r.), poster: The role of emergent aquatic macrophytes in moisture transport away from lake: a case study;
 • 2016, International Conference "Lakes, Reservoirs and Ponds: Impacts - Threats - Conservation", Polish Limnological Society, Iława (31 maja – 3 czerwca 2016 r.), poster: Diversity of trophic development of selected lobelia lakes of Pomerania;
 • 2016, International Conference "Lakes, Reservoirs and Ponds: Impacts - Threats - Conservation", Polish Limnological Society, Iława (31 maja – 3 czerwca 2016 r.), poster: The Impact of Helophyte Transpiration on the Vertical Water Exchange In Lakes;
 • 2013, The 13th Edition of International Romanian-Polish Geographical Seminar” (27 maja 2013r.), referat: The evolution of lake water quality classification system in Poland since 2004;
 • 2013, European Forum for New Ideas - international conference of business communities (25-27 września 2013 r.) - otrzymanie akredytacji na EFNI 2013 z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego upoważniającej do uczestnictwa w wydarzeniach merytorycznych Forum;

Udział w konferencjach ogólnopolskich (wybrane)

 • 2016, V Ogólnopolska konferencja Młodych Badaczy - Geografia a przemiany współczesnego Świata – nowe trendy badawcze (13-15 października 2016 r.), referat: Rola makrofitów wynurzonych w kształtowaniu składowej pionowej bilansu wodnego jezior: studium przypadku, poster: The Impact of Helophyte Transpiration on the Vertical Water Exchange in Lakes;
 • 2016, Konferencja Młodych Naukowców Nowe wyzwania dla młodych naukowców - Spojrzenie młodych naukowców, Gdańsk (3 kwietnia 2016 r.), referat: Znaczenie transpiracji makrofitów wynurzonych w kształtowaniu składowej pionowej bilansu wodnego jezior;
 • 2016, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin (12-13 marca 2016r.), referat: Transpiracja helofitów a pionowa wymiana wody w jeziorach - badania empiryczne na podstawie Phragmites australis;
 • 2015, IV Konferencja Młodych Badaczy - interdyscyplinarność badań geograficznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (22-24 października 2015 r.), referat: Znaczenie transpiracji helofitów w kształtowaniu pionowej wymiany wody w jeziorach;

Projekty badawcze:

Główny realizator Projektu badawczego dla doktorantów i młodych naukowców, nr: 538-G125-B213-16, p.t. „Wpływ transpiracji makrofitów wynurzonych na pionową wymianę wody w jeziorach”

Zainteresowania badawcze:

transpiracja helofitów, bilans wodny jezior, hydrobiologia jezior, badania terenowe, wpływ czynników meteorologicznych na zmienność transpiracji roślin wodno-błotnych i mikroklimat strefy szuwarowej, metodyka przyjęta do realizacji badań nad transpiracją helofitów

Działania organizacyjne:

 • Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Współorganizator imprez p.t. „Przekonaj się w czym pływasz... Stan czystości jezior Pojezierza Kaszubskiego” (2013) i „Niezwykłe właściwości zwykłej wody. Młodzi Badacze ratują jeziora” (2014-2015) w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki;
 • Przeprowadzenie warsztatów limnologicznych (geograficznych) z okazji obchodów Dnia Ziemi (maj 2015 r.) w zespole Szkół w Goręczynie;
Wygenerowano w sekund: 0.01
582,880 Unikalnych wizyt