Dariusz Borowiak

Stanowisko naukowe:

Kierownik Katedry Limnologii

Specjalizacja badawcza:

Limnologia, hydrologia, geografia fizyczna

Zainteresowania badawcze:

 • Termika i optyka jezior;
 • Ffunkcje hydrologicznejezior;
 • Obieg wody i materii w zlewniach jeziornych,
 • Jeziora wysokogórskie
Zobacz wybrane publikacje oraz materiały konferencyjne

Projekty badawcze:

1990–1991 Udział w realizacji programu: Strategiczny plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego "Zielone Płuca Polski", koordynowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na zlecenie Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
1999 Realizacja programu badawczego nt. „Identyfikacja funkcji hydrologicznych jezior w systemach zorganizowanego odpływu oraz ocena ich wpływu na zróżnicowanie wewnętrznej struktury ekosystemów limnicznych” (BW1260-5-0309-9, kier. D. Borowiak),
2002 Realizacja programu badawczego nt. „Naturalne uwarunkowania formowania się odrębności hydrochemicznych wód jeziora Druzno” (BW 1260-5-0088-2, kier. D. Borowiak)
2005 Realizacja programu badawczego nt. „Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania struktur optycznych jezior pomorskich” (BW1260-5-0098-5, kier. D. Borowiak)
2005-2007 Współuczestnictwo w programie „Zjawiska ekstremalne” (PBZ KBN – 086/PO4/02, wykonawca)
2006 Realizacja programu badawczego nt. „Klasyfikacja optyczna jezior Pomorza” (BW1260-5-0065-6, kier. D. Borowiak)  

Opracowania o charakterze aplikacyjnym i projektowym:

BOROWIAK D., (2005) Opracowanie i ujednolicenie materiałów kartograficznych oraz opracowanie cyfrowej bazy danych dla potrzeb aktualizacji danych Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego i Metropolii Trójmiejskiej, w części dotyczącej terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.
BOROWIAK D., (2004) Opracowanie i ujednolicenie materiałów kartograficznych oraz opracowanie cyfrowej bazy danych dla potrzeb aktualizacji danych Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, w części dotyczącej terenów zabudowanych oraz obszarów chronionych systemu Natura 2000.
LANGE, W., D. BOROWIAK, M. BOROWIAK, W. MAŚLANKA, K. NOWIŃSKI (2000-2001) Ocena zagrożeń rezerwatu jeziora Druzno dopływem zanieczyszczeń abiotycznych. Część druga – limnologiczna.
LANGE, W., D. BOROWIAK, P. LICBARSKI, W. MAŚLANKA (2000) Plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: Ochrona jezior i cieków.
LANGE, W., D. BOROWIAK, P. LICBARSKI, W. MAŚLANKA (1999) Plan ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Wisły: Ochrona jezior i cieków.
LANGE, W., D. BOROWIAK, P. LICBARSKI, W. MAŚLANKA (1999) Plan ochrony Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia: Ochrona jezior i cieków.
LANGE, W., D. BOROWIAK, P. LICBARSKI, W. MAŚLANKA (1998) Plan ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego: Ochrona jezior i cieków.
LANGE, W., D. BOROWIAK, P. LICBARSKI, W. MAŚLANKA, R. BOGDANOWICZ (1997) Plan ochrony Parku krajobrazowego “Wzniesienie Elbląskie”: Ochrona jezior i cieków.
LANGE, W., D. BOROWIAK, P. LICBARSKI, W. MAŚLANKA (1996) Plan ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego: Ochrona jezior i cieków.
LANGE W., BOROWIAK D., (1992) Ocena dyspozycyjnych zasobów wodnych zlewni obszaru funkcjonalnego „Zielonych Płuc Polski”, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
LANGE, W., D. BOROWIAK (1990) Waloryzacja hydrologiczna obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski “ZPP”, zlec. Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i komitetach redakcyjnych:

 • American Society of Limnology and Oceanography (ASLO)
 • International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
 • Polskie Towarzystwo Limnologiczne (PTLim), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej(2006-
 • Rada Naukowo-Społeczna Suwalskiego Parku Krajobrazowego, 1995-1999
 • Komitet redakcyjny serii wydawniczej „Badania Limnologiczne”, 2000-
 • Sekretarz Redakcji i wspólredaktor czasopisma “Limnological Review” 2007-
 • Rada Naukowo-Społeczna Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 2006-

Ważniejsze osiągnięcia:

 • 2001 Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (indywidualna II stopnia)

Współpraca zagraniczna:

 • Universidad de Panamá (Panama)
 • Dirrecion de Ingeniería - Departamento de Hidrometeorologia (Panama)
 • Baikal Institute of Nature Management SB RAS (Rosja)

Doświadczenie zawodowe:

 • Wyprawa naukowo-sportowa w Andy Argentyńskie (Aconcagua 2004)
 • Wyprawa naukowa w Karpaty Południowe, Riłę i Piryn (2004)
 • Organizacja wyprawy naukowo-sportowej w góry Alaski, Masyw McKinley (2005)
 • Warsztaty limnologiczne nad jeziorem Bajkał (2006)

Udział w organizacji: seminariów, sympozjów, konferencji

 • 1998 Konferencja limnologiczna „Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior” – Borucino
 • 1999 2004 Warsztaty Limnologiczne “Badania osadów dennych i wód interstycjalnych”– Borucino
Zainteresowania pozanaukowe:

Kwalifikowana turystyka wysokogórska
 

Wygenerowano w sekund: 0.01
582,884 Unikalnych wizyt